نقش روحانیت در تحولات سیاسی معاصر ایران (انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی) با تأکید بر بحران مشروعیت
53 بازدید
محل نشر: پژوهش و حوزه » پاییز 1380 - شماره 7 » (5 صفحه - از 126 تا 130)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
از جمله نظریات پیرامون بی‏ثباتی وتحولات سیاسی، بحران مشروعیت است. بحران مشروعیت زمانی حاصل می‏آید که جامعه‏پذیری سیاسی در جامعه، منتهی به دو یا چندگانگی باورهای سیاسی و به ویژه ناسازگاری باورهای جامعه با ایدئولوژی و کارکردهای نظام سیاسی گردد. باورهای سیاسی در جامعه از طریق جامعه‏پذیری توسط عوامل جامعه‏پذیری شکل می‏گیرد که عمدتا به صورت‏های حفظ و نگهداری فرهنگ سیاسی، تغییر و تحول در فرهنگ سیاسی و خلق فرهنگ سیاسی انجام می‏پذیرد. نهاد روحانیت در ایران معاصرهمواره به عنوان یک نهادجامعه پذیر عمل نموده است. لذا باورهای حاصل از جامعه پذیری این نهاد به علت تفکیک ساختاری روحانیت از نهاد سیاست‏با باورهای سیاسی هیئت‏حاکمه تعارض پیدا کرده و هر گاه مسئله‏ای خاص حادث می‏شد، این تعارض روی می‏نمود. این تعارض در شکل گیری دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی قابلیت