مشخصات فردی و زندگینامه
نام:مرتضی
نام خانوادگی:علویان
پست الکترونیک:Mortezaalavian@yahoo.com
نخصص ها:فقه و اصول ، تاریخ و سیره ، علوم سیاسی

زندگی نامه

اینجانب مرتضی علویان در سال 1364 دیپلم خود را در رشته اقتصاد با معدل کتبی 06/16 اخذ نمودم که در سال 1365 علیرغم پذیرفته شدن در دانشگاه مازندران رشته اقتصاد، دانشگاه رضوی مشهد وهمچنین مراکز دیگر راهی حوزه علمیه قم شدم و درس حوزه را آغاز نمودم که تا سال 1371 دروس سطح را با میانگین بالایی از نمره طی نمودم. از سال 1373 همزمان با شرکت در درس خارج تحصیلات دانشگاهی در رشته علوم سیاسی را نیز آغاز کرده و با گذراندن کارشناسی و همچنین کارشناسی ارشد علوم سیاسی را دانشگاه باقرالعلوم ع اخذ نمودم. در کنار فعالیتهای علمی از سال 1377-1376 مشغول تدریس در دانشگاههای تهران، بین المللی امام خمینی، علامه و مازندران شدم که البته از مهر 1381 به عنوان هیات علمی دانشگاه مازندران مشغول بکار شدم. در کنار مطالعات حوزوی و دانشگاهی دارای تالیفات و مقالاتی در موضوعات مختلف می باشم.